Lễ công bố quyết định đổi tên, tổ chức lại các đơn vị thuộc trường Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và các quyết định bổ nhiệm nhân sự

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Lễ công bố quyết định đổi tên, tổ chức lại các đơn vị thuộc trường Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và các quyết định bổ nhiệm nhân sự được diễn ra tại Hội trường Lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1.