Sơ đồ tổ chức

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: B
Ộ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - QUỐC PHÒNG

 • Ban lãnh đạo:
  1. Ths Dương Văn Phương - Chủ nhiệm bộ môn
  2. Ths Trần Trung Khánh - Phó CN bộ môn
 • Đội ngũ giảng viên:

  1. Ths Nguyễn Bình An
  2. TS Trần Thị Cảng
  3. Ths Trần Anh Đức
  4. Ths. Đặng Văn Giáp
  5. Ths Huỳnh Hữu Hiếu
  6. TS Phan Ngọc Huy
  7. TS Đỗ Tấn Phong
  8. Ths Trần Bá Phúc